Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 05/14/2020 in all areas

  1. 1 point
    Nie interesują mnie żadne punkty!
  2. 1 point
    Panowie proszę porozmawiać sobie na PW. Tutaj zachowajmy przejrzystość tematu dla osób które poszukują informacji, a zrobił się lekki spam. Każdy inaczej może reagować na dany produkt bądź zestaw, każdy z nas prowadzi inny tryb życia ( aktywność, sen, żywienie, stres ), a ponadto czasami zrzucenie kilku uporczywych kilogramów jest trudniejsze niż 40 kg ze stanu otyłości. Każdemu gratuluje efektów, a teraz koniec z wycieczkami personalnymi. Niech administrator zdecyduje czy to usunąć czy zostawić.
×
×
  • Create New...