Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 07/07/2020 in all areas

  1. 1 point
    Jeśli nie zwracasz uwagi na pozostałe aspekty, a liczy się dla Ciebie przede wszystkim działanie strikte redukujące tłuszcz to możesz celować w Ground Zero, opcjonalnie jest też Thermo Craze - spalanie na lepszym poziomie niż Lipodrene, ale również bardzo dobre pobudzenie.
×
×
  • Create New...